logistic

DVMS chuyên


* Tư vấn thiết kế các ứng dụng trên mobile và tablet: iphone, ipad , Android, Tablet, Windows phone, Blackberry...
* Nhận viết các ứng dụng trên mobile và tablet: iphone, ipad , Android, Tablet, Windows phone, Blackberry...
* Tích hợp phần mềm hiện có của doanh nghiệp lên smartphone và máy tính bảng.

Services

Development application for Android, ios, Blackberry, Windows Phone,
Custom mobile application development,
Software development, Software outsourcing,
Custom software development,
Web development,
Smart TV application development,
Facebook application development

Logistic manager App

App quản lý đơn vận, quản lý logistic trên smartphone, tablet

Quản lý đơn vận, quản lý lịch trình...

Quản lý khách hàng...

Ship Finder, Plane Finder

App cho người dùng đặt đơn vận, ship hàng trên smartphone và tablet

Tìm kiếm tuyến phù hợp về thời gian, giá cước...

Tìm cảng biển, hàng không gần vị trí cần vận chuyển và trả hàng...
Xem lịch trình vận chuyển...
Tracking đơn vận...

BLOGS

Contact

Email: sale@dvms.vn  
Tel: +84836028937 | +84835531145  
Address: 150/30 Đường Trục, Phường 13, Q. Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam

Contact Form